Anarchist Black Cross Utrecht

Anarchist Black Cross Utrecht biedt directe praktische ondersteuning voor gevangenen en heeft de wil een infrastructuur te bieden voor anderen die willen corresponderen of anderzijds hun solidariteit willen tonen met de mensen achter de muren. Tegelijk stellen wij ons tegen het gevangenis- en strafsysteem van de staat en streven wij naar een socialere en gelijkwaardigere wereld.

ABC Utrecht is onderdeel van het Anarchistisch Kollektief Utrecht en zet zich in voor met name anarchistische gevangenen. Voor de geschiedenis van het ABC en meer informatie over het wereldwijde ABC-netwerk, kijk op de website van ABC Nijmegen: http://abcnijmegen.wordpress.com