Het beeld wat XR heeft van escalatie

Deze tekst is geschreven door een lokale anarchist, die een aantal keer heeft mee gedaan aan acties met XR. Zoals de bezetting van schiphol en de A12 blokkade in Den Haag. AK-Utrecht deelt deze tekst, voor de interne discussie in de beweging.

 

Zoals bekend is XR geweldloos en daar is niet per se iets mis mee, maar dat ligt eraan wat je ziet als geweld en/of escalatie en daarin lijkt de doctrine van XR doorgeslagen te zijn. Zelfs het vreedzaam negeren van politie orders (burgerlijke ongehoorzaamheid) wordt daardoor als escalatie gezien, wat lijdt tot victim blaming en het niet steunen van hen die hulp nodig hebben.

Voorbeelden hiervan waren te zien op de A12 blokkade en later in en buiten het politie bureau. Een aantal arrestanten waren vlak voor vrijlating nog even onder handen genomen door de politie, een hiervan is later verteld door XR dat die dan ook maar niet het maken van een foto had moeten weigeren. Een groep arrestanten die al vrij gelaten waren stonden op de stoep tegenover het bureau op de rest te wachten, de politie had ze gevraagd om op de stoep te blijven, toen er iemand buiten het hek nog nageduwd/nagetrapt werd door de politie en daardoor op straat viel wilden een aantal mensen de stoep af lopen om dit persoon te helpen, dezen kregen toen te horen dat ze niet moesten escaleren en op de stoep moesten blijven, waardoor dit persoon een tijdje daar in hun eentje op straat lag.

XR zegt inclusief te zijn, maar heeft een zeer excluderende doctrine, die vooral voor de meest kwetsbaren ontoegankelijk is. Voor ongedocumenteerden, mensen van kleur en trans personen is het gearresteerd worden namelijk niet alleen maar een paar uurtjes op t bureau en misschien een boete, maar ook racisme, transfobie, extra geweld en zelfs de kans op deportatie, hoewel XR op papier zegt solidair te zijn, blijft dat in de praktijk vaak alleen bij woorden en is er in daad niks van te merken.

Hoewel er een punt is te maken tegen escaleren, gaat het nogal ver om te zeggen dat zelfverdediging escalatie is, laat staan dat zorg geven escalatie is. Maar door het beledigen van een agent te behandelen als iets ergers dan het geweld die agenten plegen, draagt deze vorm van geweldloosheid juist bij aan de politiestaat. Draagt het juist bij aan agenten die gewend raken aan wegkomen met het schenden van rechten. Door zelfs weigeren te luisteren, neer te zetten als escalatie. Fungeert deze doctrine als een verlengstuk van de staat en diens wetten, dezelfde staat die het klimaat vernietigt en klimaat activisten criminaliseert. De vorm van “verzet” die XR op dit moment gebruikt is gebouwd op een naïef vertrouwen in staat en politie om het goede te doen, ondanks dat daar geen voorbeelden van te noemen zijn.

publicaties: