Wat is AK-Utrecht

Het Anarchistisch Kollektief Utrecht is een lokaal netwerk van mensen die zich verbonden voelen met het anarchisme. 

Bij de tweewekelijkse bijeenkomsten wordt er tijd besteed aan verdieping in de anarchistische theorie en sociale analyses van actuele maatschappelijke thema’s.

Naast het discussieplatform functioneert het kollektief ook als uitwisselingspunt van informatie over acties en campagnes die worden gevoerd vanuit de links autonome beweging. Ook organiseert AK-Utrecht zelf activiteiten zoals infoavonden, de vrije boekenbeurs en zijn leden betrokken bij het organiseren van, en participeren aan demonstraties, picketlines, bezettingen en andere vormen van sociale strijdt.

Bij het kollektief zijn zowel mensen betrokken die relatief nieuw zijn als zij die al wat langer meelopen in de beweging. Er zijn zoveel vormen van anarchisme als er mensen zijn en daarom ligt de nadruk dan ook op het uitwisselen van ideeën en het doorgeven van kennis, zonder dat daar een strak stramien van een bepaalde opvatting omheen zit.  

Wil je meer informatie stuur dan een mail naar info@ak-utrecht.nl of vind ons op facebook