Solidariteit met Joke Kaviaar

Anarchistisch Kollektief Utrecht solidair met Joke Kaviaar: kom in verzet!

“They call it the law, we call it apartheid, internment, conscription, partition and silence
It's the law that they make to keep you and me where they think we belong”
(If they come in the morning – Jack Warshaw)

Ruim een maand geleden werd Joke 's ochtends thuis opgehaald door de Nationale Recherche en drie dagen vastgehouden omdat teksten van haar hand opruiend zouden zijn. Op dit moment hangt naast een mogelijke rechtszaak een dreigende tweede arrestatie nog steeds als een zwaard van Damocles boven haar hoofd. Ondanks deze slopende dreiging blijft Joke publiceren over het onmenselijke vluchtelingenbeleid en oproepen tot actie tegen dit beleid en haar uitvoerders.
Het Anarchistisch Kollektief Utrecht (AK-Utrecht) verklaart zich solidair met Joke en onderschrijft de bittere noodzaak van een radicale inzet voor vrijheid van beweging en afschaffing van grenzen en staten en van verzet tegen het dodelijke kapitalistische systeem dat mensen tot vluchten dwingt en muren opwerpt om hen vervolgens tegen te houden of op te sluiten.

Dag in dag uit lopen mensen op de vlucht voor honger, armoede, uitbuiting, vervolging, geweld, oorlog, milieurampen of onderdrukking tegen deze muren op. Ze verzuipen als gammele bootjes ten onder gaan in de door Frontex afgesloten Middellandse Zee, worden opgejaagd door Marechaussee en Vreemdelingenpolitie, worden geïntimideerd en als vuil behandeld door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), zijn gedwongen tot gevaarlijk onderbetaald zwart werk, tot leven op straat, worden de grond ingeboord door rechtse en zogenaamd linkse politici, worden geconfronteerd met de xenofobie of op z'n best de onverschilligheid van de maatschappij, steken zichzelf uit wanhoop in de brand, worden opgesloten in politiecellen, detentie- en uitzetcentra, worden al dan niet met grof geweld gedeporteerd. Ze zijn de machteloos en naamloos gemaakten over wiens ruggen, cellen en graven stemmen gewonnen en winsten gemaakt worden.
Een voortdurende stroom nieuwe wetten en maatregelen uit de kokers van Leers, Teeven, Donner, Opstelten en alle andere racisten met hun stoere taal en achteloze onmenselijkheid maakt de muren hoger en de wanhoop groter.
Dat is de realiteit van de vluchteling, de 'illegaal', de gedetineerde, de gedeporteerde op weg naar, in of uitgestoten door Nederland. Dat is de realiteit van het kapitalistische systeem, met zijn racisme en nationalisme ten dienste van het egoïsme, het eigenbelang en de hebzucht van het rijke westen.

Of de teksten van Joke wel of niet opruiend zijn volgens de wetten van de macht en de rechters die die macht dienen is volstrekt geen relevante vraag, anders dan dat wij Joke in vrijheid aan onze zijde hopen te houden. Wel relevant is dat elke oproep tot actie tegen het vluchtelingenbeleid en het systeem waar dit onderdeel van uitmaakt zonder meer gerechtvaardigd is.
De meest noodzakelijke solidariteit die wij kunnen betonen is dan ook het vorm geven aan een voortdurend en geïntensiveerd verzet. Het is de solidariteit van de picketlines bij uitzendbureaus die detentietoezichthouders werven, van de lawaaidemonstraties bij de gevangenissen, van de leuzen geklad op IND-kantoren, van het gerinkel van de ruiten van de bajesbouwers, van de vlammen die uit de bouwketen van DC16 en BAM slaan.
Neem een pen, flyer, spandoek, lock-on, betonschaar, spuitbus, steen, katapult, lucifer of ontstekingsmechanisme in de hand en ga aan de slag!

“Vrijheid moet worden bevochten
Overal, altijd”
(Ga in de weg staan – Joke Kaviaar)

AK-Utrecht – oktober 2011