Leven zonder filters

Over het televisieprogramma “de rechtbank” en de Ubica - door ABC-Utrecht

Op 19 november verscheen op nationale televisie bij het programma “De rechtbank” een beknopte verslaglegging van de rechtszaak over de ontruiming van het kraakpand Ubica in Utrecht. Hieronder volgen enkele kritische aantekeningen rond het spektakel van de media en de positie van de rechtstaat.

 De opname van het moment

- Alternatieve media en mainstream media

Hoewel het leuk kan zijn om jezelf op beeld terug te zien, is het noodzakelijk te vragen wat het nut er van is. Waarom zouden we onze momenten van strijd opnemen, verbeelden of delen met anderen die er niet bij zijn geweest? De vraag van relevantie ligt in welke concrete bijdrage deze deling van informatie levert aan de strijd zelf. Biedt het een reflectie of een perspectief dat ingezet kan worden in onze projecten en dat bijdraagt aan onze aanwezigheid op straat? Voegt het op enige manier toe aan de sociale conflicten in onze levens en de plekken waar wij ons bewegen? De laatste jaren wordt er steeds meer ingezet op “alternatieve” media. Media die door collectieven en individuen zelf wordt geproduceerd. Maar wat is het verschil tussen deze “subjectieve” berichtgeving en “normale” journalistiek?

Wat wordt verstaan onder mainstream media biedt over het algemeen alleen maar spektakel. Het neemt actuele en tijdelijk relevante nieuwsfeitjes en zet ze om in een vorm van entertainment. De kijker wordt meegenomen in een voorgekauwd synthetisch achtbaantje van compassie of afgunst, mooie momenten en een traan. Het wekt de suggestie van objectiviteit door het toepassen van hoor en wederhoor, alsof er zoiets bestaat als objectiviteit. Of dat door aan iedereen een stem te geven de achterliggende sociale verschillen worden opgeheven. De mogelijkheid tot eindeloze discussies tussen “de burger”, academici, politici en bn’ers in het publieke domein biedt iedereen de kans een mening te uiten, te klagen, te verwijten en mopperen.

Maar deze eindeloze stroom van geouwehoer heeft maar nauwelijks een reflectie met de praktijk van het dagelijkse leven en bied er ook geen handvaten voor aan. En meer dan dat neemt het de verantwoordelijkheid weg bij het individu. De verantwoordelijkheid en bevrijding om zelf een protagonist te worden in het eigen leven.

Deze delegatie van verantwoordelijkheid is dezelfde pacificerende valkuil als die van de parlementaire democratie. Ook hierbij mag het individu zijn of haar bescheiden mening laten horen. Politici reageren vooral op de nieuwsfeitjes van iedere dag en de week.  Door veelvuldig media-optreden kan de burger dan “meeleven” en bij de volgende verkiezing weer belonen of afstraffen uit het pallet van partijen. Maar het model erachter zou nooit radicaal kunnen veranderen.  De basis ervan berust op het pacificeren en politiekvermaken van de burger, opdat deze nooit echt zelf naar de eigen omgeving kijkt; De verantwoordelijkheid weer eigen maakt en daadwerkelijke lokale, decentrale en gezagsondermijnende structuren opzet. Als iemand wel zelf in beweging wilt komen weten ze vaak niet hoe snel ze zelf in de politiek of vakbond moeten komen. Maar om de zoveel tijd een nieuwe buslading clowns maakt nog geen nieuw circus. En breekt al helemaal niet de tent af.

Ook de alternatieve media, de in eigen handen genomen audiovisuele media en platformen, vervullen in het gros van de gevallen ook niets meer dan deze rol. Relporno. Een verslag van een demonstratie of actie of een andere tijdelijke manifestatie geven de kijker het idee dat ze op de één of andere manier ergens aan hebben deelgenomen, iets hebben beleefd. Het wordt gedeeld, geliked en gecomment in de eigen bubbel van het sociale netwerk. Deze weerklank geeft het idee dat er een groep is, dat er medestanders zijn. Misschien zelfs wel dat er verzet is. De lucide droom dat door deze constante overstroming van “alternatieve” en “opstandige” media het individu deel uitmaakt van de sociale strijd en vormen van verzet. Maar in werkelijkheid reflecteert dit op geen enkele manier wat er op de straat gebeurt. Het bekijken van radicale informatie radicaliseert niet, alleen het directe ervaren van opstand en rebellie in het eigen leven bevrijdt en radicaliseert.

Het verlichtingsdenken dat als er maar genoeg objectieve informatie wordt gegeven het individu het “juiste” inziet en in verzet komt heeft zich allang naar de wereld der fabelen verwezen. Wat de grotere bereikbaarheid aan mediamiddelen, en de publicatiemogelijkheden ervan, heeft bereikt is dat wij onszelf door de bril van de journalistiek zijn gaan zien. De nadruk van de momenten en ontmoetingen die we op straat creëren zou moeten liggen in het maken van golven van conflictualiteit die buiten onze aanwezigheid ook nog tegen de autoriteiten aan deinen. Maar in plaats van een storm aan te wakkeren die de kustlijn kapot slaat wordt er zoveel mogelijk gedaan om alles klein en controleerbaar te houden. Met perswoordvoerders, sfeerbeheer, gedragscodes en samenwerking met politie. Wij zijn onszelf gaan aanschouwen als een persmoment, een foto, een interview. Dit zorgt er voor dat projecten en voorstellen slechts momenten worden. Verschillende manifestaties van de staat worden opgedeeld in aparte onderwerpen. Projecten die van elkaar moeten worden losgekoppeld om “bite-formaat” nieuws aan te leveren.

Hoeveel mooier zou het zijn als de aanwezigheid gericht zou zijn op het door strijd vinden van medestanders, het delen van tactieken en perspectieven? Hoe veel leerzamer en praktischer zouden ‘alternatieve” media zijn als deze niet slechts journalistiek met een eigen filter zouden zijn? Dat zij los van de alledaagse stroom van nieuwsfeitjes zou komen te staan en de diepte in zou gaan om perspectieven, tactieken en verlangens te delen die volgende week ook nog relevant  en inspirerend zijn. Opdat de twee elkaar vinden, niet op Facebook of Indymedia, maar in straten, op de barricades en in de gevangenissen. De enige manier om strijd te voeren is om van het scherm weg te kruipen en de straat op te gaan. Om daadwerkelijk en zonder teugels in de aanval te gaan.

 

Iedereen op de stoel van de rechter

Over het showproces en het spektakel van “De rechtbank”

Televisieprogramma’s en documentaires over de rechtspraak schieten als paddenstoelen uit de grond. Ze moeten een kijkje geven in de humane kant van de rechtsorde. Advocaten die het met vlammende betogen opnemen voor de minderbedeelden en rechters die worstelen met persoonlijk moraal en het uitvoeren van de wet. Tegelijkertijd wordt de kijker op de stoel van de jury gezet en kan zelf interactief meepraten op fora en sociale media. Het wekt de idee op dat door transparantie de rechtspraak dichter bij de burger wordt gebracht. Het doel hiervan zou zijn meer begrip en eigenaarschap te creëren. De burger zou meer moeten meedenken met het strafrecht, net zoals zij steeds vaker wordt gevraagd als verlengstuk van de politie te fungeren. De politici kunnen dan zeggen dat zij weten wat jan alleman wil en dat het gezag dat via het strafrecht wordt uitgesproken de wil en in het belang van de samenleving zijn. Maar is dat wel zo?

Een rechter zou nooit een overvaller vrijspreken omdat deze zijn daad deed om te kunnen overleven of om zich niet onder het regime van een baas te hoeven schikken voor een of ander tijdelijk onderbetaald klotebaantje. Een rechter zou nooit toestaan dat een familie die de hypotheek niet meer kan betalen en met hand en tand de uitzetting van hun huis verdedigt tegen het geweld van deurwaarders en politie hun huis zou mogen behouden. Dit terwijl de banken met kapitaalinjecties overeind worden gehouden en de belastingdienst alles van iemand mag afpakken als deze in een precaire situatie komt.

En het enige eigendom dat bestaat is dat in eigendom van de staat en de elite. Al het eigendom van de minderbedeelde ligt onder constante dreiging van inbeslagname als je op een gegeven moment niet meer kan of wil deelnemen aan dit zieke machtsspelletje. Deze continuïteit van precariteit is de stok achter de deur om de macht te behouden. Als mensen maar genoeg privileges en rechten hebben dat ze bang zijn deze te verliezen blijven ze in het gareel. Maar de bedreiging van privileges wordt door dezelfde actor gecreëerd als die zich opwerpt om ze te beschermen door middel van rechten. Het speelt mensen met meer en minder privileges tegen elkaar uit. Het zorgt voor sociale onrust waar diezelfde staat zich weer op werpt als beschermheer in de vorm van het geweldsmonopolie.

Daarom zal de rechtspraak nooit een plek zijn waarvoor gelijkheid en bevrijding kan worden gevochten. Het zal nooit een plek zijn om het gezag uit te ondermijnen en uit te dagen. De rechten die het individu bezit zijn niets meer dan vrijheid die is afgepakt door de staat, opgedeeld en teruggegeven in kleine stukjes die op ieder moment weer kunnen worden ingenomen. Met het geweld van politie, leger en gevangenissen als stok.

Wat het daadwerkelijke effect van deze “openheid” in de media is dat de burger gaat meedenken met de logica, normen en waarden van de staat. Deze normativiteit als objectief en in eigen belang gaat aanvaarden en zichzelf er naar gaat schikken.  Of erger nog; deze reproduceert en haar omgeving er mee vergiftigt. Het maakt het zelfbeeld en reflectie kapot en belemmert het zicht op de eigen verlangens en ethiek.

De geconstructueerde norm die het eigendom en macht van de staat bewaakt wordt de meetlat aan wie iedereen zich gaat positioneren. Doe je mee, dan houdt je je aan deze norm. Wijk je er van af, dan wijk je af. Welke positie er ook wordt ingenomen, het bevindt zich allemaal in het vooropgestelde kader en niet vanuit de positie van het individu zelf. Dit resulteert erin dat mensen die in verzet komen tegen de norm de rechtbank vaak zien als een politieke tribune waar ze hun stem kunnen laten horen. Door van de norm af te wijken en de repressie te voelen plaatst deze zich gevoelsmatig zelf in een positie van “onderdrukte”. Deze geuzenaam wordt aangenomen zonder dat er wordt gekeken naar de privileges die het individu bezit om deze positie te kunnen aannemen. En vaak ook weer te kunnen verlaten als het zo uitkomt.

De wet overtreden is niet per definitie een subversieve handeling. Het is het negeren van deze norm, het zelf vormgeven en naleven dat daadwerkelijk gezagsondermijnend is. Deze zelfreflectie in woord en daad is uiteindelijk de enige echte radicale omwenteling die kan plaats vinden in onze sociale relaties.

Daarom is het beter te zwijgen en de rechtbank te nemen voor wat zij is. Het is de verdediging van het eigenbelang van de elite en de verdeling van een ieder die daar niet toe behoort. Het zijn de pogingen tot conditioneringen door middel van werkstraffen, isolatie, psychiatrie en onteigening. Geen keuze, maar een traject dat de onfortuinlijke overkomt. De hand die onze vrienden en vriendinnen slaat, grijpt en van ons wegneemt.

Als iemand de politie of rechtspraak als de geïnstitutionaliseerde verdediging van hun rechten en eigendom ziet is dat slechts een teken dat zij nog genoeg privileges hebben om er niet echt door geraakt te worden. Voor veel mensen is dit helaas anders. Het is niet voor iedereen mogelijk om met de kop in de wind in de aanval te gaan. Maar dit betekent niet dat hun stem te horen moet worden gebracht door een klasse “beroepsactivisten”.

De enige manier om te ontsnappen aan de kaders van media, politiek en wet is niet door er aan deel te nemen of ze te reproduceren, maar door ze aan te vallen. En dat is alleen mogelijk als wij zelf perspectieven creëren en delen. De kracht van eigen media zit in het inspireren en niet in het informeren. Niet vechten voor anderen, maar voor ons zelf en met anderen. Geen momenten creëren, maar momentum opbouwen en de opstand opzoeken in het dagelijkse leven. Een leven waar wij onszelf niet aanschouwen door andermans camera’s en filters. Waar iedere dag een steen in het water is die de opvervlakte verstoort. Het leven buiten de normen en sociale conventies om.

Laat ze ons niet vangen in hun beelden en gevangenissen. Laten we overal, solidair, antisociaal en onverbiddelijk zijn. Tegen de gevangenis en de gevangenismaatschappij!

 

 

 

 

 

 

 

30 Comments

De "sociale" zijn niet de eigen media

Allereerst dank voor een stukje broodnodige kritiek, je analyse over de rol van de media raakt zeker een aantal zere punten. Wat me helaas enigsinds teleur stelt is dat je totaal geen verschil lijkt te maken tussen de zogenaamd "alternatieve" social media en de daadwerkelijk eigen media. Het is waar dat beide onderhevig zijn aan problematiek rondom het creeeren van spektakel, maar wanneer je kijkt hoe diep die problematiek verwoven is in het medium en in hoeverre er nog een revolutionair potentieel in schuilt dan is er een wereld van verschil tussen de twee. Laten we er een mooi citaat van Debord bij pakken:

"The world at once present and absent that the spectacle holds up to view is the world of the commodity dominating all living experience"

De eerste helft van die zin is illustratief voor het dialectische karakter van het spektakel. De wereld tegelijkertijd aanwezig en afwezig, de aanwezigheid van de actie in je woonkamer, het gevoel van betrokkenheid bij het minitieus volgen van iedere update over de actie en tegelijkertijd het niet daar zijn, de fysieke afwezigheid, de desolate eenzaamheid van jij alleen achter je computer.

Parallel hieraan ook de spanning tussen de aanwezigheid van een kleine groep kameraden bij een actie en de afwezigheid van een massa (onze eigen media worden nog best aardig gelezen). De potentie tot verheffing van die dialectische spanning maakt deze media tot een krachtig propaganda apparaat. Waartoe zo'n propaganda apparaat dient hangt af van hoe de synthese vorm wordt gegeven. Precies daar ligt het verschil tussen de "sociale" media en onze eigen media en daar wordt ook het tweede deel van bovengenoemd citaat van belang.

Waar de eigen media onze subjectiviteit enkel mediëren, wordt deze bij de "sociale" media gecommofidiceerd. Onze (inter)subjectiviteit wordt daarmee geobjectificeerd en onze gehele socialiteit wordt gereduceerd tot een product. Dit product bestaat uit controle over onze levens, zei het in de vorm van gerichte advertenties of in de vorm van tijdige signalering bij subversieve tendensen. Zij duwt de synthese in de richting van de fysieke afwezigheid, waarbij het individu haar betrokkenheid mag uiten door het aanschaffen van de juiste merchandise. De "sociale" media - een cynischer naam had ze niet kunnen krijgen - zijn daarmee een geweldig geraffineerd propaganda apparaat in dienste van het kapitaal.

Het is aan ons om de synthese een andere vorm te geven, onze propaganda te sturen richting de aanwezigheid van de massa bij onze acties. De eigen media zijn daarvoor het fundament. Dat is niet alleen Indymedia, zo makkelijk gaat het niet. Indymedia was ooit een tijdelijke autonome zone in het medialandschap, maar die unieke positie is ze al een jaar of tien geleden verloren. Haar succes kwam door de eigen creatieve ontwikkeling van technieken. Als we effectief propaganda willen voeren, moeten we verder met onze eigen communicatiekanalen opzetten, onze eigen technieken ontwikkelen, zodat we die kunnen richten op het delen van een intersubjectiviteit die zich uit in politieke daden. De kracht die onze propaganda kan hebben ligt niet in het ad nauseum herhalen en herposten van onze berichten om die maar bij zoveel mogelijk mensen kwijt te kunnen, de kracht ligt in hoe onze daden en de massa samenkomen.

Online help by Acer customer care service.

 
Online laptop support service is provided by arcler desk. All type of laptop like Acer laptop, Apple laptop, Hp laptop, Dell laptop, Lenovo, and others issue is resolved by our technical expert. Call Our laptop support phone number +1-888-943-8697 for quick help.

<a href="https://www.arclerdesk.com/acer-support.html">acer tech support</a>
<a href="https://www.arclerdesk.com/acer-support.html">acer support phone number</a>
<a href="https://www.arclerdesk.com/acer-support.html">acer support service</a>

<a href="https://www.arclerdesk.com/apple-support.html">Apple support Number</a>
<a href="https://www.arclerdesk.com/apple-support.html">apple customer service number</a>

<a href="https://www.arclerdesk.com/compaq-support.html">Compaq Support number</a>
<a href="https://www.arclerdesk.com/compaq-support.html">Compaq Customer service</a>
<a href="https://www.arclerdesk.com/compaq-support.html">Compaq Tech support service</a>

<a href="https://www.arclerdesk.com/dell-support.html">Dell support number</a>
<a href="https://www.arclerdesk.com/dell-support.html">Dell tech support service</a>
<a href="https://www.arclerdesk.com/dell-support.html">Dell customer service</a>

<a href="https://www.arclerdesk.com/hp-support.html">Hp support number</a>
<a href="https://www.arclerdesk.com/hp-support.html">hp tech support service</a>
<a href="https://www.arclerdesk.com/hp-support.html">hp support phone number</a>

<a href="https://www.arclerdesk.com/lenovo-support.html">lenovo support number</a>
<a href="https://www.arclerdesk.com/lenovo-support.html">Lenovo tech support service</a>
<a href="https://www.arclerdesk.com/lenovo-support.html">Lenovo support phone number</a>

<a href="https://www.arclerdesk.com/sony-vaio-support.html">Sony vaio support number</a>
<a href="https://www.arclerdesk.com/sony-vaio-support.html">Sony support phone number</a>
<a href="https://www.arclerdesk.com/sony-vaio-support.html">Sony tech support service</a>

<a href="https://www.arclerdesk.com/toshiba-support.html">Toshiba Support phone number</a>
<a href="https://www.arclerdesk.com/toshiba-support.html">Toshiba Tech support number</a>
<a href="https://www.arclerdesk.com/toshiba-support.html">Toshiba Support service</a>

<a href="https://www.arclerdesk.com/gateway-support.html">Gateway support number</a>
<a href="https://www.arclerdesk.com/gateway-support.html">Gateway tech support service</a>

Online help by Acer customer care service.

Online tech support service is provided by Arcler desk. Call our toll free Number for instant help 24/7. Support for all laptop device like Hp, Lenovo, Dell, Acer, Asus and Compaq. If you have any issue in your PC. Contact Hp customer care service number +1-888-943-8697 and interact with our technical expert.

http://www.arclerdesk.com  

http://www.arclerdesk.com/acer-support.html

http://www.arclerdesk.com/apple-support.html

http://www.arclerdesk.com/compaq-support.html

http://www.arclerdesk.com/dell-support.html

 

 

Acer tech support      Acer support phone number      Acer support service

Apple support Number       Apple customer service number

Padmavati Full HD Movie

Padmaavat Full Movie Download Padmaavati full movie online watch Padmaavat full movie watch online Padmawati full movie hd download Padmavati movie download Padmaavati watch online Padmaavat full movie free download download Padmavati full movie in hd Padmavati watch online watch Padmavat online Padmawati full hd movie Padmaavati movie download free Padmaavat full movie download in 3D Padmavati full movie torrent Padmavati full movie download online Padmavati full movie online hd Padmavati full movie download in 720p Padmaavati movie full hd download Padmawati movie in hd download Padmavat online full movie download Padmaavat movie download online Padmaavat hindi full movie download Padmavati full movie hindi hd Padmavati full hd download in 3D Free download movie Padmaawati Padmaavat movie free download download Padmavati full movie Padmaavat full movie in hindi download Padmaavati full movie 720p Padmavati download full movie Padmavat full movie download Padmavati movie download Padmaavati hd download Padmavati full movie online hd Padmaavati full movie download online Padmavati full movie torrent Padmavati full movie download in 2D Padmaavat movie download free Padmavati full hd movie watch Padmavati online Padmawati watch online download Padmavati full movie in hd Padmavati full movie free download Padmavati watch online Padmavati movie download Padmavati full movie hd download Padmavati full movie online watch Padmavati full movie watch online Padmaavati full movie download Padmavati full movie download 2018 Free Watch Padmavati full movie 2018

sdfrgt

https:/

padman movie downloadpadmaan

Assignment Help Online

After read this information only one thought came in my mind is that what a article i always try to read such information so finally i found that, as i do additional discovery students can choose assignment help service by "Complete My Assignment".
https://www.completemyassignment.com/

HP Customer Service Number +18333340433

Looking for HP Help Number? Check Independent HP Help and Support Article and HP Help Phone Number. Call +18333340433

<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-customer-service/">hp customer service</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-customer-service/">hp customer service number</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-customer-service/">hp customer service phone number</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-customer-service/">hp customer support</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-customer-service/">hp customer support number</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-customer-service/">hp customer support phone number</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-customer-service/">call hp customer service</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-customer-service/">hp consumer support</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-help/">hp help</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-help/">hp help and support</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-help/">hp help desk</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-help/">hp helpline</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-help/">hp help number</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-help/">hp help phone number</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-help/">hp help center</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-help/">hp help desk number</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-help/">hp help line</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com">hp support</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com">hp support assistant</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com">hp support center</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com">hp support chat</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com">hp support number</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com">hp support phone number</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com">hp chat support</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com">hp driver support</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com">call hp support</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com">contact hp support</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com">hp online support</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com">hp support contact number</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com">hp support phone</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com">phone number for hp support</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com">support hp</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-customer-service/">hp customer service</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-customer-service/">hp customer service number</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-customer-service/">hp customer service phone number</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-customer-service/">hp customer support</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-customer-service/">hp customer support number</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-customer-service/">hp customer support phone number</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-customer-service/">call hp customer service</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-customer-service/">hp consumer support</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-phone-number/">hp phone number</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-phone-number/">contact hp</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-phone-number/">hp number</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-phone-number/">hp service center</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-phone-number/">hp service manager</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-phone-number/">hp 1800 number</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-phone-number/">hp setup</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-phone-number/">hp phone support</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-printer-support/">hp phone support</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-printer-support/">hp printer help</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-printer-support/">hp printer support</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-printer-support/">hp printer support number</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-printer-support/">hp printer setup</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-printer-support/">hp printer support phone number</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-printer-support/">hp printers support</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-printer-support/">hp printer customer service</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-printer-support/">hp printer customer support phone number</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-printer-support/">hp printer support chat</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-printer-support/">hp printer tech support</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-printer-support/">hp printer technical support phone number</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-printer-support/">hp printer wireless setup</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-printer-support/">contact hp printer support</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-printer-support/">hp wireless printer setup</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-contact-number/">hp contact</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-contact-number/">hp contact number</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-contact-number/">hp contact phone number</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-contact-number/">hp contact support</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-computer-support/">hp computer support</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-computer-support/">hp computer customer service number</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-computer-support/">hp computer help</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-computer-support/">hp computer support number</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-computer-support/">hp computer support phone number</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-computer-support/">hp pavilion support</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-computer-support/">hp product support</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-laptop-support/">hp laptop support</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-laptop-support/">hp laptop customer service</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-laptop-support/">hp laptop support number</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-laptop-support/">hp laptop help</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-laptop-support/">hp laptop tech support</a>
<a href="http://hp.printersupportnumber.com/hp-laptop-support/">hp laptops support</a>

HP Customer Service Number +18333340433

Brother Customer Service Number +18333340433 

Apple support number

pogo games support number

microsoft support number 18338006777

Essay writing services

adobe support number

gmail support number

adobe support number USA

Mcafee Antivirus Support Number + (44)-800-041-8330

Looking for Mcafee Antivirus Support Phone Number? Check independent Mcafee Support Article and Mcafee Antivirus Phone Number. Call +(44)-800-041-8330
Mcafee antivirus Phone Number,Mcafee antivirus support phone number,Mcafee antivirus support number,Mcafee antivirus tech support number,Mcafee antivirus tech support phone number,Mcafee antivirus technical support number,Mcafee antivirus technical support phone number,Mcafee antivirus customer support phone number,Mcafee antivirus customer support number,Mcafee antivirus customer care number,Mcafee antivirus customer care phone number,Mcafee antivirus customer service phone number,Mcafee antivirus customer service number,Mcafee antivirus help number,Mcafee antivirus help phone number,Mcafee antivirus help desk phone number,Mcafee antivirus help desk number,Mcafee antivirus helpline number,Mcafee antivirus helpline phone number,Mcafee antivirus toll free number,Mcafee Antivirus toll free phone number,Mcafee Antivirus telephone number,Mcafee Antivirus support telephone number,Mcafee Antivirus tech support telephone number,Mcafee Antivirus customer service telephone number,Mcafee Antivirus customer care telephone number,Mcafee Antivirus help telephone number,Mcafee Antivirus 800 phone number,Mcafee Antivirus 800 number,Mcafee Antivirus 24 hour support phone number,Mcafee Renewal support phone number,Mcafee Renewal Phone Number,Mcafee Antivirus 24*7 support phone number,Mcafee Antivirus 800 tech support phone number,Mcafee Antivirus 800 tech support number,Mcafee Antivirus 800 support number,Mcafee Antivirus 800 technical support number,Mcafee Antivirus 800 technical support phone number,Mcafee Renewal support number,Mcafee Renewal tech support number,Mcafee Renewal tech support phone number,Mcafee Renewal technical support number,Mcafee Renewal technical support phone number,Mcafee Renewal customer support phone number,Mcafee Renewal customer support number,Mcafee Renewal customer care number,Mcafee Renewal customer care phone number,Mcafee Renewal customer service phone number,Mcafee Renewal customer service number,Mcafee Renewal help number,Mcafee Renewal help phone number,Mcafee Renewal help desk phone number,Mcafee Renewal help desk number,Mcafee Renewal helpline number,Mcafee Renewal helpline phone number,Mcafee Renewal toll free number,Mcafee Renewal toll free phone number,Mcafee Renewal telephone number,Mcafee Renewal support telephone number,Mcafee Renewal tech support telephone number,Mcafee Renewal customer service telephone number,Mcafee Renewal technical support telephone number,Mcafee Renewal customer care telephone numberMcafee Renewal help telephone number,Mcafee Renewal 800 phone number,Mcafee Renewal 800 number,Mcafee Renewal 24 hour support phone number,Mcafee Renewal 24*7 support phone number

norton support number USA

Thanks for publishing this details. I simply wish to let you know that I just look into your site and also I locate it really fascinating and useful.

norton phone number

norton antivirus phone number
norton number

norton support number

norton contact number
norton 360 phone number

norton customer service phone number

norton support phone number

norton security phone number

norton customer service number
quickbooks support phone number

quickbooks phone number

quickbooks support number

quickbooks customer service phone number

quickbooks online support phone number
quickbooks technical support phone number

quickbooks tech support phone number

mcafee phone number

mcafee support number
mcafee customer service number
mcafee number

mcafee customer service phone number

mcafee support phone number

quicken support number
quicken support phone number

quicken phone number

quicken customer service number

toshiba customer service number
toshiba customer service number

toshiba number
toshiba phone number

toshiba support number

toshiba tech support number

asus support number

asus customer service number
asus phone number

asus customer support number

asus tech support number

asus customer service phone number
asus tech support phone number

asus support phone number

asus number

windows support number
windows support

windows tech support

windows activation
windows help
microsoft windows support

windows technical support

windows help and support

Apple Support Number

windows customer service

outlook support phone number

outlook technical support phone number

outlook customer service number

outlook support number
outlook help

outlook support

microsoft outlook support

avg support

avg customer service

avg phone number

avg contact number
avg tech support

avg support phone number

avg customer service phone number

avg support number

contact avg

avg contact

avg antivirus customer service phone number

avg customer support

avg help

avg customer service phone number usa

avg antivirus customer support phone number

avast customer service

avast support
avast phone number

avast antivirus tech support phone number
avast help
avast customer service phone number

avast contact

avast customer support

avast tech support

avast total support

avast customer service telephone number

avast antivirus customer service phone number

hotmail support

hotmail customer service
hotmail help

hotmail phone number

contact hotmail

hotmail customer service number

hotmail contact number

hotmail.com support

hotmail tech support phone number

hotmail customer support phone number
microsoft hotmail support

hotmail technical support

hotmail.com help

hotmail tech support
hotmail technical support phone number

hotmail customer support

hotmail support phone number
hotmail support number

hotmail customer service phone number

linksys support number

contact linksys

linksys help

linksys router help

linksys support site

linksys contact

linksys router support

linksys phone number

linksys technical support

support linksys
linksys customer service
linksys tech support

linksys customer support

linksys support
linksys router support number
linksys customer service phone number

linksys tech support phone number

linksys number

linksys customer support number
linksys tech support number

linksys support phone number

netgear support number

netgear phone number

netgear contact number

netgear number
netgear support phone number

netgear router support phone number

netgear customer service number

netgear router tech support phone number

netgear router technical support phone number

netgear router customer service number

netgear customer support phone number

netgear technical support phone number

netgear tech support number
netgear router support number

netgear customer service phone number

netgear tech support phone number
microsoft support number

microsoft support phone number

microsoft customer service number

microsoft customer service phone number

microsoft customer support number

microsoft phone number

phone number for Microsoft

microsoft help number

windows support number

microsofts number

microsoft numbers

microsoft contact number

microsoft technical support phone number

microsoft tech support phone number

microsoft tech support number

microsoft help phone number

apple iphone customer service

apple iphone help

apple iphone support

apple iphone support number

apple support iphone

iphone customer service

iphone help

iphone support

iphone support number

iphone tech support

apple mac support

call mac

mac customer service

mac help

mac support

mac support number

mac tech support number

hp support number
hp support phone number
hp customer service phone number
hp phone number
hp contact number
hp printer support number
hp tech support phone number
hp tech support number
epson support
epson customer service
epson printer support
epson technical support
epson customer support
epson projector support
epson printer tech support phone number
epson tech support
epson support number

Virtual SMS Number

Phone calls are not cheap for those who travel abroad. Conversations in roaming, constant changes of rates and purchasing of SIM-cards incur a significant daily expense. The virtual voice number is a solution to this problem that allows free communication with your relatives worldwide. In addition, you can use the call forwarding feature and stick to your conventional means of communication.

Accounting Software Help Service

Brightpearl customer support service via third-party Arcler Desk. Any types of error or bugs in your account, dial Brightpearl support Toll-Free Number +1-888-899-4625 to fix an error. Our technical experts interact with you and solve your query.  Your Brighpearl account 100 % safe and secure.

<a href="https://www.arclerdesk.com/quickbooks-support.html">Quickbooks customer service</a>
<a href="https://www.arclerdesk.com/quickbooks-support.html">Quickbooks support service</a>
<a href="https://www.arclerdesk.com/quickbooks-support.html">Quickbooks customer help service</a>
 

norton.com/setup

<a href="http://setup-activate.com">norton.com/setup</a> Online Help – Step by Step guide for Norton Setup, Download & complete installation online. We are providing independent support service if in case you face problem to activate or Setup Norton product.

 

<a href="http://www.officesetupcom.com/myaccount/">office.com/myaccount</a> Online Help  – Step by Step guide for Office Setup, Download & complete installation online. We are providing independent support service if in case you face problem to activate or Office.Com/Setup product. Just fill the form below and will get in touch with you as quick as possible.

 

<a href="http://mcafeecomactivate.in">mcafee.com/activate</a> Online Help – Step by Step guide for mcafee activate, Download & complete installation online. We are providing independent support service if in case you face problem to activate or Setup mcafee product.

 

Aol Mail service is free for its users. You just need to create an account by mail.aol.com and you are done. AOL offers distinguished services and products that provide ease, security, and entertainment.

<a href="http://mailaolcom.com/">aol sign in</a>

 

<a href="http://norton.com-setup.uk/manage-norton-com/">Manage.norton.com</a> – Norton is a real-time Antivirus which helps you to keep your device safe from the malware, viruses, trojans and other outside attacks etc. You can protect an unlimited number of devices including PC, Mac and mobile devices like iPhone and Android phones using Norton. The link manage.norton.com allows you to sign in to your Norton account in order to download and manage your Norton subscription.

 

<a href="http://norton-setup-help.com">norton.com/setup</a> Online Help– Step by Step guide for Norton Setup, Download & complete installation online. We are providing independent support service if in case you face problem to activate or Setup Norton product.

 

Pogo Support - Call 1-844-456-8733 (US/CA) or 01444 39 0119 (UK) for Pogo-related issues. Any errors or issues will be fixed by us related to Pogo Games.

<a href="http://contactassistance.com/pogo-support/">pogo support</a>

Online help in QuickBooks Accounting Software

Quickbooks Accounting software help is available via Arcler Desk team. Online Help and support service be provided by the expert technician. If you have face any types of issue in quicken software. Contact Quicken support phone number +1-888-899-4625 or visit site Arclerdesk. Our Expert technician interacts with you and solves your query immediately.

<a href="https://www.arclerdesk.com/quickbooks-support.html">Quickbooks
customer service</a>
<a href="https://www.arclerdesk.com/quickbooks-support.html">Quickbooks support
service</a>
<a href="https://www.arclerdesk.com/quickbooks-support.html">Quickbooks
customer help service</a>

Apple support number

Add new comment

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
 _  __ _   ____        _  _   
| | / / | | / ___| | | | |
| |/ / | |_ / /___ _ _ __| | | |__
| \ | __| | ___ \ | | | | / _` | | '_ \
| |\ \ | |_ | \_/ | | |_| | | (_| | | | | |
\_| \_/ \__| \_____/ \__, | \__,_| |_| |_|
__/ |
|___/
Enter the code depicted in ASCII art style.