Laat de zwart groene vlag wapperen

Op 23 en 24 september is het 40 jaar geleden dat het bos gekapt werd voor de aanleg van de A27. 40 jaar later en het bos wordt weer bedreigd. Honderden bomen moeten wijken voor een nutteloze verbreding In het weekend van 23 en 24 september is er een wake, een fiets demonstratie en workshops in het bos.

Net zoals elke keer als er een demonstratie gevoerd wordt voor en/of in Amelisweerd komen de politieke partijen weer uit de bosjes gekropen. Staan ze daar weer met hun pakjes, vlaggetjes en bordjes. Partijen die nooit echt iets zullen betekenen voor het bos.

AK-Utrecht is sinds het begin Amelisweerd niet geasfalteerd via de zijkant betrokken. Daarom roept AK-Utrecht samen met Active for Justice op, om de zwart groene vlag tijdens het protest te laten wapperen. Neem de zwart groen vlag mee en laat zien dat echt kracht van onderen komt.

Meer wouden, minder wouten.

 

On 23 and 24 September it is going to be 40 years ago, that the forest was cut down for the construction of the A27. 40 years later and the forest is again under threat. Hundreds of trees have to go for the expansion of the highway. In the weekend of 23 and 24 September, there will be a wake, a bicycle demonstrations and workshops is the forest.

Just like every time when there is an protest for and/or in Amelisweerd, the political parties come out of the woodwork. With all there suits, flags and protests sings. Political parties that will never do anything for the forest.

AK-Utrecht is involved with Amelisweerd niet geasfalteerd from the beginning. That is why AK-Utrecht and Active for Justice calls for the green and black flags to be flown at the demonstration. Bring your black and green flag and let them see, that real strength come form the bottom up.

More woods, less cops.

 

publicaties: