AK-Utrecht is in heroprichting.

Het Anarchistisch kollektief Utrecht wordt heropgericht. Er is weer behoeft aan een anarchistische groep in Utrecht. Enkele oud activisten van het kollektief die actief zijn in andere groepen maar misten toch iets. Zoals de agitatie in de stad zelf, contact met verschillende groepen en het netwerkfunctie voor lokale anarchisten.

Er zijn plannen om samen te gaan werken met Antifa Utrecht. Onder andere om samen het antifa cafe te organiseren. Zodoende kan er ook aandacht besteed worden aan onderwerpen die net buiten het antifascisme vallen. We hopen rond september als kollecktief weer actief te zijn in Utrecht.

AK-Utrecht is being relaunched.

The anarchist collective Utrecht is being relaunched There is the need of a anarchist group in Utrecht. Several old activists from the collective mist something. Like the agitation in the city, contact with different groups and the network for local anarchists

There are plans to work together with Antifa Utrecht. Like to organize together the Antifa cafe. So there is the possibility to put attention to different subject that goes beyond anti-fascism. We hope that the collective is active again in September.

publicaties: