Twee demonstraties in een weekend.

Aankomend weekend zijn er twee demonstratie waar AK-Utrecht voor oproept en bij aanwezig zal zijn. De eerste is demo voor de anarchie.

Zaterdag 18 juni is er de tweede demonstratie voor anarchie in Amsterdam. Net zoals vorige jaar is de demonstratie in blokken verdeeld. AK-Utrecht zal aanwezig zijn op de deze demonstratie en zal in het zwarte groene blok mee lopen. Onze stand laten we thuis.

Na afloop zal er een klein festival zijn met sprekers, muziek workshop en een maaltijd.

De tweede demonstratie is de klimaatmars

Op zondag 19 juni is er een klimaat demonstratie in Rotterdam. Klimaatverandering is hier. Het heeft nu al gevolgen en dat gaat nog erger worden. Er zal actie ondernomen moeten worden voor de leefbaarheid van deze planeet. Niet alleen voor de mensen, maar voor al haar bewoners zoals planten en dieren. Een flink aantal activisten van AK-Utrecht is actief in de milieubeweging.

Er is een oproep gedaan voor een anarchistisch blok in de klimaat mars en AK-Utrecht ondersteunt deze. We zullen mee lopen met zwart groene vlaggen.

We zien jullie op straat.

publicaties: