Leven zonder filters

Over het televisieprogramma “de rechtbank” en de Ubica - door ABC-Utrecht

Op 19 november verscheen op nationale televisie bij het programma “De rechtbank” een beknopte verslaglegging van de rechtszaak over de ontruiming van het kraakpand Ubica in Utrecht. Hieronder volgen enkele kritische aantekeningen rond het spektakel van de media en de positie van de rechtstaat.

 De opname van het moment

- Alternatieve media en mainstream media

Hoewel het leuk kan zijn om jezelf op beeld terug te zien, is het noodzakelijk te vragen wat het nut er van is. Waarom zouden we onze momenten van strijd opnemen, verbeelden of delen met anderen die er niet bij zijn geweest? De vraag van relevantie ligt in welke concrete bijdrage deze deling van informatie levert aan de strijd zelf. Biedt het een reflectie of een perspectief dat ingezet kan worden in onze projecten en dat bijdraagt aan onze aanwezigheid op straat? Voegt het op enige manier toe aan de sociale conflicten in onze levens en de plekken waar wij ons bewegen? De laatste jaren wordt er steeds meer ingezet op “alternatieve” media. Media die door collectieven en individuen zelf wordt geproduceerd. Maar wat is het verschil tussen deze “subjectieve” berichtgeving en “normale” journalistiek?

Wat wordt verstaan onder mainstream media biedt over het algemeen alleen maar spektakel. Het neemt actuele en tijdelijk relevante nieuwsfeitjes en zet ze om in een vorm van entertainment. De kijker wordt meegenomen in een voorgekauwd synthetisch achtbaantje van compassie of afgunst, mooie momenten en een traan. Het wekt de suggestie van objectiviteit door het toepassen van hoor en wederhoor, alsof er zoiets bestaat als objectiviteit. Of dat door aan iedereen een stem te geven de achterliggende sociale verschillen worden opgeheven. De mogelijkheid tot eindeloze discussies tussen “de burger”, academici, politici en bn’ers in het publieke domein biedt iedereen de kans een mening te uiten, te klagen, te verwijten en mopperen.

Maar deze eindeloze stroom van geouwehoer heeft maar nauwelijks een reflectie met de praktijk van het dagelijkse leven en bied er ook geen handvaten voor aan. En meer dan dat neemt het de verantwoordelijkheid weg bij het individu. De verantwoordelijkheid en bevrijding om zelf een protagonist te worden in het eigen leven.

Deze delegatie van verantwoordelijkheid is dezelfde pacificerende valkuil als die van de parlementaire democratie. Ook hierbij mag het individu zijn of haar bescheiden mening laten horen. Politici reageren vooral op de nieuwsfeitjes van iedere dag en de week.  Door veelvuldig media-optreden kan de burger dan “meeleven” en bij de volgende verkiezing weer belonen of afstraffen uit het pallet van partijen. Maar het model erachter zou nooit radicaal kunnen veranderen.  De basis ervan berust op het pacificeren en politiekvermaken van de burger, opdat deze nooit echt zelf naar de eigen omgeving kijkt; De verantwoordelijkheid weer eigen maakt en daadwerkelijke lokale, decentrale en gezagsondermijnende structuren opzet. Als iemand wel zelf in beweging wilt komen weten ze vaak niet hoe snel ze zelf in de politiek of vakbond moeten komen. Maar om de zoveel tijd een nieuwe buslading clowns maakt nog geen nieuw circus. En breekt al helemaal niet de tent af.

Ook de alternatieve media, de in eigen handen genomen audiovisuele media en platformen, vervullen in het gros van de gevallen ook niets meer dan deze rol. Relporno. Een verslag van een demonstratie of actie of een andere tijdelijke manifestatie geven de kijker het idee dat ze op de één of andere manier ergens aan hebben deelgenomen, iets hebben beleefd. Het wordt gedeeld, geliked en gecomment in de eigen bubbel van het sociale netwerk. Deze weerklank geeft het idee dat er een groep is, dat er medestanders zijn. Misschien zelfs wel dat er verzet is. De lucide droom dat door deze constante overstroming van “alternatieve” en “opstandige” media het individu deel uitmaakt van de sociale strijd en vormen van verzet. Maar in werkelijkheid reflecteert dit op geen enkele manier wat er op de straat gebeurt. Het bekijken van radicale informatie radicaliseert niet, alleen het directe ervaren van opstand en rebellie in het eigen leven bevrijdt en radicaliseert.

Het verlichtingsdenken dat als er maar genoeg objectieve informatie wordt gegeven het individu het “juiste” inziet en in verzet komt heeft zich allang naar de wereld der fabelen verwezen. Wat de grotere bereikbaarheid aan mediamiddelen, en de publicatiemogelijkheden ervan, heeft bereikt is dat wij onszelf door de bril van de journalistiek zijn gaan zien. De nadruk van de momenten en ontmoetingen die we op straat creëren zou moeten liggen in het maken van golven van conflictualiteit die buiten onze aanwezigheid ook nog tegen de autoriteiten aan deinen. Maar in plaats van een storm aan te wakkeren die de kustlijn kapot slaat wordt er zoveel mogelijk gedaan om alles klein en controleerbaar te houden. Met perswoordvoerders, sfeerbeheer, gedragscodes en samenwerking met politie. Wij zijn onszelf gaan aanschouwen als een persmoment, een foto, een interview. Dit zorgt er voor dat projecten en voorstellen slechts momenten worden. Verschillende manifestaties van de staat worden opgedeeld in aparte onderwerpen. Projecten die van elkaar moeten worden losgekoppeld om “bite-formaat” nieuws aan te leveren.

Hoeveel mooier zou het zijn als de aanwezigheid gericht zou zijn op het door strijd vinden van medestanders, het delen van tactieken en perspectieven? Hoe veel leerzamer en praktischer zouden ‘alternatieve” media zijn als deze niet slechts journalistiek met een eigen filter zouden zijn? Dat zij los van de alledaagse stroom van nieuwsfeitjes zou komen te staan en de diepte in zou gaan om perspectieven, tactieken en verlangens te delen die volgende week ook nog relevant  en inspirerend zijn. Opdat de twee elkaar vinden, niet op Facebook of Indymedia, maar in straten, op de barricades en in de gevangenissen. De enige manier om strijd te voeren is om van het scherm weg te kruipen en de straat op te gaan. Om daadwerkelijk en zonder teugels in de aanval te gaan.

 

Iedereen op de stoel van de rechter

Over het showproces en het spektakel van “De rechtbank”

Televisieprogramma’s en documentaires over de rechtspraak schieten als paddenstoelen uit de grond. Ze moeten een kijkje geven in de humane kant van de rechtsorde. Advocaten die het met vlammende betogen opnemen voor de minderbedeelden en rechters die worstelen met persoonlijk moraal en het uitvoeren van de wet. Tegelijkertijd wordt de kijker op de stoel van de jury gezet en kan zelf interactief meepraten op fora en sociale media. Het wekt de idee op dat door transparantie de rechtspraak dichter bij de burger wordt gebracht. Het doel hiervan zou zijn meer begrip en eigenaarschap te creëren. De burger zou meer moeten meedenken met het strafrecht, net zoals zij steeds vaker wordt gevraagd als verlengstuk van de politie te fungeren. De politici kunnen dan zeggen dat zij weten wat jan alleman wil en dat het gezag dat via het strafrecht wordt uitgesproken de wil en in het belang van de samenleving zijn. Maar is dat wel zo?

Een rechter zou nooit een overvaller vrijspreken omdat deze zijn daad deed om te kunnen overleven of om zich niet onder het regime van een baas te hoeven schikken voor een of ander tijdelijk onderbetaald klotebaantje. Een rechter zou nooit toestaan dat een familie die de hypotheek niet meer kan betalen en met hand en tand de uitzetting van hun huis verdedigt tegen het geweld van deurwaarders en politie hun huis zou mogen behouden. Dit terwijl de banken met kapitaalinjecties overeind worden gehouden en de belastingdienst alles van iemand mag afpakken als deze in een precaire situatie komt.

En het enige eigendom dat bestaat is dat in eigendom van de staat en de elite. Al het eigendom van de minderbedeelde ligt onder constante dreiging van inbeslagname als je op een gegeven moment niet meer kan of wil deelnemen aan dit zieke machtsspelletje. Deze continuïteit van precariteit is de stok achter de deur om de macht te behouden. Als mensen maar genoeg privileges en rechten hebben dat ze bang zijn deze te verliezen blijven ze in het gareel. Maar de bedreiging van privileges wordt door dezelfde actor gecreëerd als die zich opwerpt om ze te beschermen door middel van rechten. Het speelt mensen met meer en minder privileges tegen elkaar uit. Het zorgt voor sociale onrust waar diezelfde staat zich weer op werpt als beschermheer in de vorm van het geweldsmonopolie.

Daarom zal de rechtspraak nooit een plek zijn waarvoor gelijkheid en bevrijding kan worden gevochten. Het zal nooit een plek zijn om het gezag uit te ondermijnen en uit te dagen. De rechten die het individu bezit zijn niets meer dan vrijheid die is afgepakt door de staat, opgedeeld en teruggegeven in kleine stukjes die op ieder moment weer kunnen worden ingenomen. Met het geweld van politie, leger en gevangenissen als stok.

Wat het daadwerkelijke effect van deze “openheid” in de media is dat de burger gaat meedenken met de logica, normen en waarden van de staat. Deze normativiteit als objectief en in eigen belang gaat aanvaarden en zichzelf er naar gaat schikken.  Of erger nog; deze reproduceert en haar omgeving er mee vergiftigt. Het maakt het zelfbeeld en reflectie kapot en belemmert het zicht op de eigen verlangens en ethiek.

De geconstructueerde norm die het eigendom en macht van de staat bewaakt wordt de meetlat aan wie iedereen zich gaat positioneren. Doe je mee, dan houdt je je aan deze norm. Wijk je er van af, dan wijk je af. Welke positie er ook wordt ingenomen, het bevindt zich allemaal in het vooropgestelde kader en niet vanuit de positie van het individu zelf. Dit resulteert erin dat mensen die in verzet komen tegen de norm de rechtbank vaak zien als een politieke tribune waar ze hun stem kunnen laten horen. Door van de norm af te wijken en de repressie te voelen plaatst deze zich gevoelsmatig zelf in een positie van “onderdrukte”. Deze geuzenaam wordt aangenomen zonder dat er wordt gekeken naar de privileges die het individu bezit om deze positie te kunnen aannemen. En vaak ook weer te kunnen verlaten als het zo uitkomt.

De wet overtreden is niet per definitie een subversieve handeling. Het is het negeren van deze norm, het zelf vormgeven en naleven dat daadwerkelijk gezagsondermijnend is. Deze zelfreflectie in woord en daad is uiteindelijk de enige echte radicale omwenteling die kan plaats vinden in onze sociale relaties.

Daarom is het beter te zwijgen en de rechtbank te nemen voor wat zij is. Het is de verdediging van het eigenbelang van de elite en de verdeling van een ieder die daar niet toe behoort. Het zijn de pogingen tot conditioneringen door middel van werkstraffen, isolatie, psychiatrie en onteigening. Geen keuze, maar een traject dat de onfortuinlijke overkomt. De hand die onze vrienden en vriendinnen slaat, grijpt en van ons wegneemt.

Als iemand de politie of rechtspraak als de geïnstitutionaliseerde verdediging van hun rechten en eigendom ziet is dat slechts een teken dat zij nog genoeg privileges hebben om er niet echt door geraakt te worden. Voor veel mensen is dit helaas anders. Het is niet voor iedereen mogelijk om met de kop in de wind in de aanval te gaan. Maar dit betekent niet dat hun stem te horen moet worden gebracht door een klasse “beroepsactivisten”.

De enige manier om te ontsnappen aan de kaders van media, politiek en wet is niet door er aan deel te nemen of ze te reproduceren, maar door ze aan te vallen. En dat is alleen mogelijk als wij zelf perspectieven creëren en delen. De kracht van eigen media zit in het inspireren en niet in het informeren. Niet vechten voor anderen, maar voor ons zelf en met anderen. Geen momenten creëren, maar momentum opbouwen en de opstand opzoeken in het dagelijkse leven. Een leven waar wij onszelf niet aanschouwen door andermans camera’s en filters. Waar iedere dag een steen in het water is die de opvervlakte verstoort. Het leven buiten de normen en sociale conventies om.

Laat ze ons niet vangen in hun beelden en gevangenissen. Laten we overal, solidair, antisociaal en onverbiddelijk zijn. Tegen de gevangenis en de gevangenismaatschappij!

 

 

 

 

 

 

 

186 Comments

HughesNet Customer Service

HughesNet Customer Service - A subsidiary of Echostar, which offers the internet and television services based on satellite. The company provides the nextgen internet connection to the users.

Contact TurboTax

Contact TurboTax - TurboTax provides support services to their users by toll free number, chat, by mailing the issue or join the community to ask/answer the questions.

Quick book support number

Quick book support number

QuickBooks programming bolster arrangement seller offers prevalent help benefit for quickbooks support ,Premier, Enterprise Solutions, and every other rendition. Here is a case of an issue that a client of a quickbooks support phone number bookkeeping programming here and there conveys to a help specialist organization. quickbooks support usa The issue isn't normally looked by the clients. The issue is that at whatever point the client makes a receipt and after that he or she endeavours to spare it, a mistake message shows up. The blunder message quickbooks support online. That shows up on the screen expresses that he or she ought to give a business charge code to the detail.

quickbooks support online monetary programming does not enable that client to spare the receipt until the point when he or she gives a business charge code to the detail. quickbooks technical support number USA .the issue here is that the business charge isn't empowered for this document so there isn't a route in order to relegate a code. phone number for QuickBooks .The client is extremely edgy that by what method he or she can get around this. The client needs to send to help specialist co-op, a duplicate of the document with the goal that QuickBooks programming bolster specialist organization affirms completely QuickBooks payroll support number that the business charge inclination is killed. At whatever point client makes a receipt with any detail thing, he or she isn't permitted to spare it and a mistake message flashes on the PC screen. Its QuickBooks payroll support phone number absolutely impossible or strategy accessible to include any related things or codes as the business charge is killed.

The master utilized by a QuickBooks help specialist co-op discloses to the arrangement searcher that the inclination is simply stuck on, and she or he needs to cycle it with a specific end goal to dispose of the mistake message. Keeping in mind the end goal to do this, quickbooks pos support number.the client needs to turn on the business impose inclination, quickbooks payroll support.that is, he or she ought to enact the assessment inclination. From that point onward, he or she should set the two thing code inclinations. quickbooks technical support phone number, after that the assistance searcher ought to make a duty thing with an entire zero percent charge rate, in reality any rate will work. quickbooks pos support phone number. At that point, approve catch is to be clicked with a specific end goal to spare the inclinations quickbooks pos support phone number after this, the client would be asked by the product that whether he or she needs to make the majority of the current clients and the stock and non-stock parts assessable. quickbooks technical support number.The client can uncheck those containers on the off chance that they are redundant according to his work. phone number for QuickBooks payroll support.The master utilized by a QuickBooks specialized help next teaches him or her to return to the inclinations, kill the business assessquickbooks payroll support number.That is cripple it, and afterward tap the alright catch again. quickbooks technical support phone number ,< so as to spare them.

This is the full answer for the issue quickbooks support number as after these means the issue gets completely settled

hp support number

Apple support number

Dell support number

hp support number

microsoft support number

norton support number

Quickbook support number

mcafee support number

toshiba support number

Asus support number

netgear support number

linksys support number

hotmail support number

Avast support number

Avg support number

Acer support number

Aol support number

balkin support number

Contact Belkin Support Number for independent third party Support on all Belkin support Products. Get Instant Support by Belkin Phone Number for Belkin Support Concerns. Call +18552735444
belkin router setup, belkin support, belkin customer service, belkin range setup, belkin wifi extender, belkin range extender setup, belkin router settings, belkin netcam setup, reset belkin router, belkin tech support, belkin router problems, www belkin setup, belkin extender setup, belkin n600 setup, belkin n300 setup, belkin router support, belkin customer support, belkin wifi extender setup, belkin support number, belkin router reset, belkin phone number, belkin router setup page, www belkin range setup, how to change password on belkin router, reset belkin router password, belkin router change password, how to reset a belkin router, belkin range extender reset, help belkin, belkin technical support, login to belkin router, belkin setup page, belkin router customer service, belkin help, belkin wifi range extender setup, how to set up belkin router, how to reset belkin router password, belkin wireless router login, how to login to belkin router, belkin netcam support, belkin router configuration, belkin setup n300, belkin router help, setup belkin router, belkin number, how to setup a belkin router, belkin router set up, belkin router software, setting up belkin router, set up belkin router, belkin customer service number, belkin wireless extender setup, belkin n300 range extender setup, belkin n150 setup, belkin contact, belkin n450 setup, belkin ac1200 setup, belkin camera setup, belkin support phone number, belkin contact number, belkin router tech support, how to change wifi password belkin, belkin n300 wifi range extender setup, belkin wireless router password, belkin router reset password, belkin router problem, belkin router support number, belkin router customer service phone number, belkin wifi setup, belkin setup wireless network, belkin netcam hd wireless camera, my belkin router is not working, belkin reset, contact belkin, belkin router customer support, belkin router support phone number, belkin customer service phone number, belkin tech support number, belkin router number, belkin wireless range extender setup, belkin netcam setup instructions, belkin wireless setup, belkin n300 router setup, belkin router setup without cd, belkin router setup ip

brother support number

Canon support number

Contact Canon Support Number for independent Canon Technical Support. Call Canon Phone Number for Expert advice. Call +18552735444
canon customer service, canon tech support, canon service center, canon support, canon printer support, canon printer support phone number, canon usa support, canon customer service number, canon printer customer service, canon printer customer service phone number, canon printer customer support phone number, canon technical support, canon printer tech support, canon printer tech support phone number, canon printer setup, canon printer setup, canon phone number, canon support number, canon printers support, canon customer service phone number, canon printer customer service number, canon printers customer service, canon customer support, canon printer tech support number, canon printer technical support, canon printer technical support phone number, canon printer service center, canon contact number, canon support phone number, canon printer support number, canon help, canon help line, canon customer service chat, canon customer service usa, canon printer customer care number, canon printer customer support, canon printer customer support number, canon customer care, canon customer support number, canon tech support number, canon tech support phone number, canon technical support number, canon technical support phone number, canon printer technical support number, canon printer phone number, canon service center number, canon printer contact number, canon contact, canon number, canon help desk

Gmail support number

lexmark support number

webroot support number

yahoo support number

pogo support number

cisco support number

Contact Cisco Support Number for independent third party Support on all Cisco support Products. Get Instant Support by Cisco Phone Number for Cisco Support Concerns. Call +18552735444
cisco support number, cisco contact center, cisco phone number, cisco tech support number, cisco contact center express, cisco contact, cisco support phone number, cisco customer service number, cisco number, cisco contact number, contact cisco, cisco technical support number, cisco router tech support phone number

varizon support number

dlink support number

Contact dlink Support Number for independent third party Support on all dlink support Products. Get Instant Support by dlink Phone Number for dlink Support Concerns. Call +18552735444
dlink customer service, dlink customer support, dlink setup, dlink phone number, d link customer service, d link customer service number, d link customer support, dlink tech support, dlink tech support number, dlink tech support phone number, dlink support, dlink support number, dlink support phone number, d link support

dropbox support number

Contact dropbox Support Number for independent third party Support on all dropbox support Products. Get Instant Support by dropbox Phone Number for dropbox Support Concerns. Call +18552735444
dropbox support, dropbox support number, dropbox support phone number, dropbox help, contact dropbox, how to set up dropbox, dropbox customer support phone number, call dropbox, dropbox contact phone number, dropbox help phone number, dropbox help center, dropbox help number

charter support number

google chrome support number

Contact google chrome Support Number for independent third party Support on all google chrome support Products. Get Instant Support by google chrome Phone Number for google chrome Support Concerns. Call +18552735444
chrome help, google chrome help, google chrome setup, chrome setup, chrome support, google chrome support, chrome java support, google chrome customer service, google chrome tech support, google chrome support phone number, contact google chrome, google chrome phone number, chrome tech support, chrome flash support

lenavo support number

hewlett packard Support Number

BitDefender support Support Number

Nuance Dragon Support Number

Contact Nuance Dragon Support Number for independent Nuance Dragon Technical Support. Call Nuance Dragon Support Phone Number for Expert advice. Call +18552735444
nuance support, dragon naturally speaking support, call dragon, nuance customer service, dragon support, nuance dragon support, nuance customer support, nuance technical support, nuance phone number, dragon naturally speaking customer service, dragon naturally speaking tech support, dragon nuance support, nuance tech support, dragon help, dragon customer service, dragon phone number, dragon naturally speaking phone number, dragon technical support, dragon medical support, dragon naturally speaking support phone number, dragon tech support, dragon naturallyspeaking rich internet application support, nuance support number, nuance support phone, nuance contact, dragon naturally speaking customer service phone number, nuance transcription services phone number, nuance help, dragon naturally speaking technical support, dragon dictation support, dragon naturally speaking tech support number, dragon naturally speaking customer support, nuance paperport 14 support, nuance customer support phone number, nuance support phone number, nuance paperport support, nuance pdf converter support, nuance pdf support, contact dragon naturally speaking, dragon naturally speaking contact, nuance contact us, nuance dragon customer service phone number, nuance customer service phone, nuance communications phone number, nuance customer service phone number, dragon dictate help, dragon voice activated software, dragon number, contact dragon, contact nuance, dragon naturally speaking technical support phone number, dragon support number

Adobe support number

trend micro Support Number

microsoft office support number

How to Delete an Open Invoice in QuickBooks

Pages

Add new comment

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
 _____                 _  _ 
/ __ \ | | | |
| / \/ __ __ __ __ __ _ __ __ | | | |
| | \ \ / / \ \/ / / _` | \ \ / / | |/\| |
| \__/\ \ V / > < | (_| | \ V / \ /\ /
\____/ \_/ /_/\_\ \__, | \_/ \/ \/
| |
|_|
Enter the code depicted in ASCII art style.